Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Kursprogram

Nr. Tittel Dager
Ledige plasser
Ukeskurs
1 Grunnkurs D 24.-28.10.2022 program 6 av 54
4 dagers kurs
2 Grunnkurs A 24.-27.10.2022 program 6 av 80
2 dagers kurs
3 Sundvoldenseminaret: Sosial ulikhet i helse nasjonalt og globalt 27.-28.10.2022 program 19 av 40
Kliniske emnekurs
4 Allergiske og atopiske sykdommer 24.-25.10.2022 program 7 av 60
5 Demens i allmennpraksis 24.-25.10.2022 program 18 av 70
6 Fastlegens guide til diabetesuniverset 24.-25.10.2022 program 1 av 62
7 Helhetlig helseforståelse – god allmenn- og samfunnsmedisin 24.-25.10.2022 program 10 av 30
8 Helserett 24.-25.10.2022 program 19 av 50
9 Kurs for ALIS-veiledere 24.-25.10.2022 program 0 av 24
10 Legevaktsmedisin 24.-25.10.2022 program 4 av 30
12 Praktisk gynekologi – 1 24.-25.10.2022 program 0 av 40
14 Utpostens skriveseminar 24.-25.10.2022 program 9 av 30
15 Klinisk ultralyd i allmennpraksis 24.-26.10.2022 program 0 av 80
16 Kognitiv terapi – verktøykasse for fastleger 25.-26.10.2022 program 0 av 42
17 Egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 26.-27.10.2022 program 14 av 40
18 En for alle og alle for en – medisinsk samhandling 26.-27.10.2022 program 30 av 60
19 Praktisk gynekologi – 2 26.-27.10.2022 program 1 av 40
20 Alt om muskel- skjelettplager, håndgrep og triks du aldri glemmer 27.-28.10.2022 program 1 av 60
21 Dermatologi hos fastlegen 27.-28.10.2022 program 0 av 60
22 Farmakoterapi i allmennpraksis 27.-28.10.2022 program 20 av 40
24 Klinisk kommunikasjon for leger 27.-28.10.2022 program 14 av 30
25 Litteratur og medisin 27.-28.10.2022 program 32 av 50
26 Overvekt og fedme 27.-28.10.2022 program 19 av 60
27 Palliativ medisin 27.-28.10.2022 program 14 av 40
28 Praksisøkonomi 27.-28.10.2022 program 23 av 60
29 Vondt i magen: Matintoleranse, cøliaki og funksjonelle mage-tarmlidelser 27.-28.10.2022 program 20 av 60
Dagskurs
30 Klinisk kommunikasjon for medarbeidere 24.10.2022 program 2 av 80
31 Akuttmedisin for medarbeidere – 1 25.10.2022 program 0 av 50
33 Forskningsdagen 26.10.2022 program 18 av 30
34 Fra diffusitas til råtass – hvordan styrke pasientens livskvalitet på 20 minutter 26.10.2022 program 8 av 40
36 Legen og medarbeideren 26.10.2022 program 4 av 70
38 Sår og sårbehandling - hva skal til? 26.10.2022 program 46 av 140
39 Trafikkmedisin 26.10.2022 program 19 av 40
40 Akuttmedisin for medarbeidere – 2 27.10.2022 program 1 av 50
41 Den hjelpeløse hjelperen. Nytten av kognitiv terapi i eget liv 28.10.2022 program 50 av 110
42 En dag på laben 28.10.2022 program 43 av 80
43 Seksuelt overførbare infeksjoner 28.10.2022 program 48 av 60
Plenumsforelesninger
44 Åpningsforelesning «Helse for alle – eller bare for nesten alle?» 24.10.2022 program 153 av 650
45 Onsdagsforelesning «Helse for alle – også papirløse migranter?» 26.10.2022 program 225 av 650
46 Hovedforelesning «Health for all – what is the role of the GP?» 27.10.2022 program 176 av 650