Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Kursprogram

Nr.a Tittel Dager
Ukeskurs
1 Grunnkurs D 24.-28.10.2022 program
4 dagers kurs
2 Grunnkurs A 24.-27.10.2022 program
2 dagers kurs
3 Sundvoldenseminaret: Sosial ulikhet i helse nasjonalt og globalt 27.-28.10.2022 program
Kliniske emnekurs
4 Allergiske og atopiske sykdommer 24.-25.10.2022 program
5 Demens i allmennpraksis 24.-25.10.2022 program
6 Fastlegens guide til diabetesuniverset 24.-25.10.2022 program
7 Helhetlig helseforståelse – god allmenn- og samfunnsmedisin 24.-25.10.2022 program
8 Helserett 24.-25.10.2022 program
9 Kurs for ALIS-veiledere 24.-25.10.2022 program
10 Legevaktsmedisin 24.-25.10.2022 program
12 Praktisk gynekologi – 1 24.-25.10.2022 program
14 Utpostens skriveseminar 24.-25.10.2022 program
15 Klinisk ultralyd i allmennpraksis 24.-26.10.2022 program
16 Kognitiv terapi – verktøykasse for fastleger 25.-26.10.2022 program
17 Egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 26.-27.10.2022 program
18 En for alle og alle for en – medisinsk samhandling 26.-27.10.2022 program
19 Praktisk gynekologi – 2 26.-27.10.2022 program
20 Alt om muskel- skjelettplager, håndgrep og triks du aldri glemmer 27.-28.10.2022 program
21 Dermatologi hos fastlegen 27.-28.10.2022 program
22 Farmakoterapi i allmennpraksis 27.-28.10.2022 program
24 Klinisk kommunikasjon for leger 27.-28.10.2022 program
25 Litteratur og medisin 27.-28.10.2022 program
26 Overvekt og fedme 27.-28.10.2022 program
27 Palliativ medisin 27.-28.10.2022 program
28 Praksisøkonomi 27.-28.10.2022 program
29 Vondt i magen: Matintoleranse, cøliaki og funksjonelle mage-tarmlidelser 27.-28.10.2022 program
Dagskurs
30 Klinisk kommunikasjon for medarbeidere 24.10.2022 program
31 Akuttmedisin for medarbeidere – 1 25.10.2022 program
33 Forskningsdagen 26.10.2022 program
34 Fra diffusitas til råtass – hvordan styrke pasientens livskvalitet på 20 minutter 26.10.2022 program
36 Legen og medarbeideren 26.10.2022 program
38 Sår og sårbehandling - hva skal til? 26.10.2022 program
39 Trafikkmedisin 26.10.2022 program
40 Akuttmedisin for medarbeidere – 2 27.10.2022 program
41 Den hjelpeløse hjelperen. Nytten av kognitiv terapi i eget liv 28.10.2022 program
42 En dag på laben 28.10.2022 program
43 Seksuelt overførbare infeksjoner 28.10.2022 program
Plenumsforelesninger
44 Åpningsforelesning «Helse for alle – eller bare for nesten alle?» 24.10.2022 program
45 Onsdagsforelesning «Helse for alle – også papirløse migranter?» 26.10.2022 program
46 Hovedforelesning «Health for all – what is the role of the GP?» 27.10.2022 program