Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Åpningsforelesning mandag 24. oktober

 

Anne Kveim Lie: «Helse for alle – eller bare for nesten alle?»

aklPå åpningsforelesningen mandag 24. oktober vil Anne Kveim Lie stille de første spørsmålene ved idealet om Helse for alle. Hva betyr god helse? Hva betyr det at alle skal få god helse? Og hvilken rolle skal et lands helsesystem spille i den forbindelse?
Disse spørsmålene har vært tatt opp på ulike måter i de siste femti årene, både i Norge og internasjonalt. I denne forelesningen vil hun bruke noen historiske eksempler til å diskutere dagens utfordringer, og peke på utfordringer i veien fremover i lys av disse. 

Om Anne Kveim Lie

Anne Kveim Lie er lege og medisinhistoriker. I sin forskning har hun vært opptatt av å sette medisinsk kunnskap og praksis inn i en historisk og sosial sammenheng, og for tiden holder hun på med et prosjekt om sosialmedisinens historie i en global sammenheng sammen med kollegaer, samt et prosjekt som utforsker de historiske og samtidige strukturelle forutsetningene for antibiotika bruk i lavinntektsland. Hun er brennende engasjert i undervisning, og er flere ganger hedret for fremragende undervisning. Hun har også vært opptatt av å rekruttere medisinstudenter til å forske på sosialmedisinske prosjekter. I det siste har hun også jobbet med hvordan spørsmål om klima og naturødeleggelser kan integreres i undervisning. Hun holder sine kliniske ferdigheter sånn nesten i live ved å jobbe hver sommer som lege i Svolvær, og som lege ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo.  

Foto: Øystein Horgmo, UiO