Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Onsdagsforelesning onsdag 26. oktober

 

Linnea Näsholm: «Helse for alle – også papirløse migranter?»

linnea

I velferdsstaten Norges helsetjeneste er vi kjent med at vi har en pasient- og brukerrettighetslov som ivaretar innbyggernes rettigheter til forsvarlig helsehjelp. Samtidig har vi en gruppe mennesker i samfunnet som ikke har disse rettighetene, nemlig papirløse migranter.

Når vi gjennom årets motto for PMU stiller spørsmål ved om vi klarer å tilby helse for alle, ønsker vi å gi ordet til noen som jobber med de som stiller svakest med tanke på sosiale og helsemessige rettigheter, og derfor har vi altså invitert Helsesenteret for papirløse migranter til PMU.

Linnea Näsholm vil i forelesningen snakke om det at helsehjelp er en menneskerett og om det gjelder for alle, samt hvordan man kan få tilgang til likeverdige helsetjenester. Videre vil hun ta opp helsepersonells etiske forpliktelser og dilemmaer i møte med sårbare og utsatte pasienter. Vi blir også utfordret på fastlegenes og primærhelsetjenestens rolle i møte med papirløse migranter. 


Om Linnea Näsholm

Linnea Näsholm er utdannet sosionom med master i internasjonal sosial velferd og helse. Til daglig er hun virksomhetsleder ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, som driftes av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Hun har jobbet der siden 2012, men jobber også som feltarbeider for Leger uten grenser, sist i Libanon våren 2022.

Foto: Torstein Ihle