Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Praktisk informasjon

Kongressen, tid og sted
Primærmedisinsk uke 2022 arrangeres i perioden 24.–28. oktober på følgende hotell:

-         Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, 0166 Oslo.
-         Scandic Holberg Hotel, Holbergsplass 1, 0166 Oslo.
-         Scandic Hotel St. Olavs Plass St. Olavs plass 1, 0165 Oslo

De fleste kursene er aktuelle både for leger og medarbeidere, og vi kan love en spennende uke!

Påmelding: Så snart som mulig og innen 15. september. Flere av kursene blir raskt fylt opp og ventelister etableres.

Alle kurs, kveldsarrangement, hotellovernatting, måltider mm. registreres i påmeldingsskjema på PMU sine nettsider.

Velg kursene du ønsker å delta på i tillegg til hotellovernatting, kveldsarrangement som konferansemiddager, festmiddag, ALIS-kveld, konsert og teater.

Velg fane «Påmelding» på internettsiden. Avslutt påmeldingen ved å klikke på «BEKREFT» nederst på siden for at bestillingen skal fullføres. Straks du har klikket bekreft vil det komme opp et vindu som forteller at registreringen er suksessfull. Da er påmeldingen komplett. Deretter vil du motta en bekreftelse på din bestilling på e-postadressen du har registrert.

For bestilling mottatt etter 15. september 2022, tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 550,-


Betaling

Faktura vil bli sendt som vedlegg til e-postadressen du registrerer i din påmelding. Betalt faktura er din bekreftelse. Fakturaen må være betalt før kursets start for tilgang til kurs og kursmateriell.

NB! Ved betaling av faktura på nettbank eller i bank må KID benyttes for at vi skal kunne spore din betaling!

Ved eventuell bestilling etter 15. september vil forfallsdato uansett være 20. oktober da startdato for Primærmedisinsk uke 2022 er mandag 24. oktober.


Husk

Ta gjerne med fakturaen til kurset, som også vil være din bekreftelse på bestillingen.

Husk å melde fra skriftlig om eventuelle endringer og avbestillinger innen gitte tidsfrister for å unngå gebyrer. Se for øvrig avsnittet vedrørende avbestilling.


Kurstimer
PMU 2022 tilbyr et variert kursprogram til både leger og medarbeidere Alle kursene søkes godkjent som tellende i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin. Vi har kliniske emnekurs/emnekurs, dagskurs samt to grunnkurs i allmennmedisin. I år tilbyr vi totalt 43 ulike kurs.

For å få godkjent kurstimene og tilstedeværelse på kurset, må du signere presensliste to ganger per dag i kursrommet. Dette gjøres ved å logge inn på "Min side" med bruker navn og passord, og der scanne kursets QR kode som finnes på oppslag i kursrommet, med din mobiltelefon. Scanning av QR koden, vil kun være mulig i gitte tidsintervaller morgen og ettermiddag. Dersom du ikke kan scanne QR koden grunnet type mobiltelefon, vil også hvert kurs ha en unik kode som du manuelt kan skrive inn på "Min side".

Kursbevis lastes ned elektronisk på "Min side" etter uke 43/2022.


Fond ll

Leger søker Legeforeningens Fond Il om refusjon av utgifter til reise, overnatting og måltider. Søknadsskjema kan hentes på Dnlfs hjemmesider, klikk her.  

Se forøvrig retningslinjer fra Fond II her.


Forskningsdagen, frie foredrag

Onsdag 26. oktober

Sammendragene blir samlet i egen fane på www.pmu2022.no og kan lastes ned etter ønske. Gå inn på kursprogrammet til Forskningsdagen for detaljert beskrivelse av hvordan du skal sette opp ditt sammendrag/abstract.

Send sammendrag/abstract senest 22. september på e-post til: Holgeir Skjeie, h-skjeie@frisurf.no.

Presenterte prosjekter vurderes for to forskningspriser: AFUs forskningspris og AMFFs reisestipend.


Plenumsforlesninger


Åpning av Primærmedisinsk uke
 med Åpningsforelesningen (Anne Kveim Lie) mandag 24. oktober kl. 13.00–13.50 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Påmelding er nødvendig. Deltakelse gir 1 tellende time kombinert med minimum 1-dags deltakelse på ordinært kurs.

Onsdagsforelesning (Linnea Näsholm) onsdag 26. oktober kl. 13.00–13.50 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Påmelding er nødvendig. Deltakelse gir 1 tellende time kombinert med minimum 1-dags deltakelse på ordinært kurs.

Hovedforelesningen (Stewart Mercer) torsdag 27. oktober kl. 13.00–14.00 i Scandinaviasalen, Radisson Blu Scandinavia Hotel. Påmelding er nødvendig. Deltakelse gir 1 tellende time kombinert med minimum 1-dags deltakelse på ordinært kurs.


Sekretariat under gjennomføring

Sekretariatet på Radisson Blu Scandinavia Hotell er åpent hver dag fra kl. 08.00 til kl. 18.00.


Avbestillingsbetingelser (må leses nøye)

-         Avbestilling frem til 15. september faktureres med kr. 550,– i administrasjonsomkostninger.
-         Avbestilling fra 15. september frem til og med 10. oktober: Ingen refusjon av kursavgiften.
-         Avbestilling etter 10. oktober: Ingen refusjon av noen bestilte produkter (som kursavgift, måltider, overnatting, osv.)

Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende fremmøte, sykdom, eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring også gjelder denne type utgifter. Alternativet er å tegne egen forsikring hos ditt forsikringsselskap som dekker slik avbestilling. Ved sykdom kan refusjon søkes ditt forsikringsselskap mot legeerklæring.

Ved eventuell avlysning av kurs fra arrangørens side, gis det tilbud om annet kurs i PMU-uken. Ønskes ikke annet kurs, refunderes innbetalt beløp i sin helhet.

Velkommen til en opplevelsesuke på Radisson Blu Scandinavia Hotel!

Det tas forbehold om endringer i programmet, vennligst følg med på https://www.pmu2022.no for oppdateringer!