Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Velkommen


Velkommen til Primærmedisinsk uke

I over 30 år har Primærmedisinsk uke (PMU) vært et kjent begrep for leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten. Helt siden starten i 1989 har PMU vært en viktig kursarena og møteplass – en mønstring av nasjonalt format. Vår ambisjon er å tilby gode og engasjerende kurs og et spennende kultur- og musikkprogram som til sammen skaper en arena for trivsel, inspirasjon og rekreasjon, både faglig og sosialt. I år, etter 2 år med pandemi, et avlyst PMU i 2020 og en lang periode med stort sett bare digitale kurs, tror vi det er viktigere enn noen gang å møtes igjen.

PMU arrangeres annethvert år i Oslo – av en hovedkomité oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). For 6. gang på rad har vi valgt Radisson Blu Scandinavia Hotel som hovedadresse for ukens begivenheter, men i tillegg vil det være kurs som finner sted ved nærliggende hoteller. I løpet av uken forventer vi om lag 1500 besøkende – fremfor alt kursdeltakere, men også mange kursledere, foredragsholdere, musikere, kultur-utøvere, utstillere samt andre bidragsytere.

hk2


Bredt repertoar

Også denne gang er det flere enn 40 kurs på PMU-menyen. Blant årets mange spennende nyheter er kliniske emnekurs som sosial ulikhet i helse, legevaktmedisin, kurs for ALIS-veiledere samt litteratur og medisin. Etter pandemi og fastlegekrise vil noen kanskje foretrekke kurset om egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag. Dessuten feirer vi Utpostens 50 års jubileum med et eget skriveseminar, hvor vi kan få inspirasjon til å «skrive vårt fag», som Per Fugelli så sterkt oppfordret til.

Vi har også populære gjengangere som kurs i dermatologi, diabetes, praktisk gynekologi og et klinisk emnekurs om helhetlig helseforståelse. En rekke nye og gamle dagskurs tilbyr også spennende påfyll, med alt fra det populære akuttmedisin for medarbeidere til nye kurs om klimaendringer og helse samt et spennende livskvalitetskurs.

På programmet står også grunnkursene A og D i allmennmedisin, mens Norsam avholder sitt årlige Sundvoldenseminar under PMU-paraplyen. Som tidligere blir det en egen forskningsdag med presentasjoner av allmennmedisinske prosjekter.

I kulturprogrammet er det i år stor bredde med mange nye «primærmedisinske venner», men mange vil kjenne igjen både navn og musikk. Som sedvanlig starter vi de fleste dagene med morgenkonserter, men i år med nye artister hver dag. På kveldene byr vi på ALIS-kveld, jazzkonsert, en helaftens tur til «Tante Ulrikkes vei» og selvfølgelig en skikkelig festmiddag.

 

«Helse for alle?»

Hvert PMU har et motto, og i 2022 er dette «Helse for alle?», hvor vi på forskjellige måter lar spørsmålstegnet utfordre idealet om god helse for alle. Vi fokuserer både på fastlegeordningen som en viktig ordning for å sikre lik helsehjelp i Norge, samt på hvordan allmenn- og samfunnsmedisinen kan bidra til å legge premisser for god helse for alle. Sosial ulikhet i helse er et naturlig tema under dette mottoet, og dette er tema både på et eget emnekurs og på Sundvoldenseminaret. PMU har mange ganger arrangert kurs i migrasjonshelse, og kurset er ikke mindre aktuelt i år.

Plenumsforelesningene på PMU vil på forskjellige måter belyse tematikken rundt ulikhet i helse. På åpningsforelesningen[TS1]  mandag 24. oktober vil Anne Kveim Lie, førsteamanuensis i samfunnsmedisin og medisinsk historiker, sette problemstillingen i et historisk lys og samtidig belyse hva som utfordrer norsk helsevesen nå med tanke på å gi god helse for alle. Vår nye president i Legeforeningen, Anne Karin Rime, kommer for å åpne PMU 2022.

Onsdag 26. oktober blir det også en plenumssesjon som utfordrer spørsmålet om vi tilbyr helse for alle, da Linnea Näsholm kommer fra Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Onsdagsforelesningen[TS2]  har vi gjennomført to ganger tidligere og der ønsker vi å belyse (og utfordre?) legers og helsearbeideres humanitære og sosiale ansvar. Tidligere har Flyktninghjelpen og Leger uten grenser holdt disse foredragene. Med årets motto er jo det humanitære og sosiale ansvaret et viktig perspektiv. Noen vil si at det tross alt er små forskjeller i Norge, men det er jo liten tvil om at de faktisk finnes og kanskje er i ferd med å bli større. Vi ønsker derfor å gi ordet til noen som jobber med de som stiller svakest med tanke på sosiale og helsemessige rettigheter, og det er utgangspunktet for denne forelesningen.

Hovedforelesningen[TS3]  på årets PMU torsdag 27. oktober er det Stewart Mercer som holder. Han er professor i allmennmedisin i Edinburgh og er internasjonalt anerkjent for sin forskning på multimorbiditet, empati og «the inverse care law". Han er også sterkt involvert i Glasgow/Skottlands The Deep End allmennmedisinske prosjekt for å forsøke å utjevne so- sial ulikhet i helsetjenesten. Mercer snakker derfor midt i hjertet av årets PMU-motto.

Vi gleder oss til en spennende uke og håper at alle som deltar får noen fortreffelige dager når vi endelig igjen møter kollegaer og venner på kurs i hjertet av hovedstaden!

 

På vegne av hovedkomiteen:

Trygve Skonnord, leder